TVIP

TViP

S-Box Dessa instruktioner funkar på de flesta TViP boxarna.

1. Koppla in allting och starta boxen

2. Välj språk och tidzon och slutför uppdateringen av boxen till den senaste mjukvaran

3. Boxen startar om efter uppdateringen

4. Gå till Settings och sedan till Network

5. Skriv ner MAC Adressen (Kontrollera gärna så att det är samma på Kartongen av din box)

6. Gå till TV i vänstra menyn och ändra alla inställningar så att det blir så här:

Stream Source: Multicast

UDPXY Server:

MPEG-TS Buffering, msec: 5000

DVR Storage: No storage

Timeshift storage: Internal storage

Auto-timeshifting: Off

Content Source: Web Portal

Nedanför Content Source: Web Portal finns en knapp som det står Setup Web portal. Tryck på den och ställ in följande inställningar:

Portal URL: **Ges ut vid förfrågning via mejl**

Portal Manager: Off

Use Web portal: Whole System

API Mode: MAG om inte den finns välj GSTB

Sedan trycker du på Apply.

OBS! Vissa nyare TV har svårt att synkronisera Uppdateringsfrekvens (Hertz/FPS) med boxen och då kan ni få s.k FPS LAGG. Detta löser ni genom att gå till Settings – Display och sätta HDMI Auto Framerate till ON

GENVÄGAR FÖR FJÄRRKONTROLL:

Inne i en kanal:

Förstoringsglas: Kan ändra språk/undertext (om det finns i kanalen) eller aktivera 3D

MENU: Tryck på Aspect Ratio för att ändra bildförhållande t.ex 4:3, 16:9 osv

Kugghjul: Öppnar TVIP System Settings

Knappen längst ner till vänster: Kan även ändra Aspect ratio i en kanal